Besluit BVL-commissie naar aanleiding steekproef/nacontrole: complimenten aan verkeerscommissie!

BS De Blokwei

T.a.v. Steffie van Aert en Ilse Mulders

Boulevard Antverpia 9a

4703 AV  ROOSENDAAL

 

Datum:             6 november 2014

Betreft:             Besluit BVL-commissie naar aanleiding steekproef/nacontrole

 

Geachte mevrouw Van Aert en Mulders, 

Wij constateren verheugd dat uw school nog steeds voldoende kwaliteit voor verkeerseducatie biedt. Op 30 oktober 2014 heeft de BVL-commissie in de vergadering geoordeeld dat uw school wederom voldoet aan de eisen van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. De commissie heeft zich daarbij gebaseerd op het bijgaande verslag van de BVL-auditor. Op de scorelijst kunt u zien hoe uw school is gewaardeerd. Een score van 50 op een schaal van 53 !!

Uw school heeft verkeer verankerd in de schoolorganisatie en daar zijn wij heel blij mee. Hiermee krijgt verkeersveiligheid de plaats die het verdient: nog teveel kinderen raken jaarlijks betrokken bij ongevallen. De school neemt haar verantwoordelijkheid en betrekt daar op een goede manier de ouders ook bij. Dat is helaas nog vaak noodzakelijk omdat ouders niet standaard het goede voorbeeld geven aan de kinderen. 

Uw succes geeft ons de inspiratie om achter de schermen van dit project, samen met uw gemeente en andere verkeersveiligheidspartners, de BVL-aanpak te verbeteren. Niet alleen uw school heeft namelijk succesvol gepresteerd, ook wij blikken met grote tevredenheid terug. Inmiddels doen 798 scholen mee en zijn in totaal 672 Labels uitgereikt. Op en rond de scholen in Brabant wordt het steeds verkeersveiliger. Ook in Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland, Utrecht, Flevoland, Limburg en Zuid Holland gaan scholen actief aan de slag om het VerkeersveiligheidsLabel te halen. 

Alle scholen die het Label ontvangen, krijgen steekproefsgewijs controles om de drie jaar.

Overigens blijven wij voor de BVL-site op zoek naar door scholen ontwikkelde verkeersprojecten die ook voor andere scholen leuk zijn om uit te voeren. Heeft uw school zo’n project? Laat het ons dan weten via info@bvlbrabant.nl

U kunt voor vragen of suggesties altijd contact opnemen met ons, of ga naar www.bvlbrabant.nl voor het laatste nieuws. Kijk ook eens op www.nulverkeersdodenbrabant.nl voor alle Brabantse verkeersveiligheidsacties. 

Met vriendelijke groeten, 

Rian Snijder, projectleider BVL