Boekenbeurt/spreekbeurt_deel 1

Beste ouders/verzorgers,

in groep 4 mogen de kinderen kiezen tussen het houden van:

-een boekenbeurt

-een spreekbeurt

In de bijlagen vindt u informatie over het maken van een boekenbeurt/spreekbeurt, met speciale stappenplannen. Gelieve deze met uw zoon/dochter door te nemen. Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter deze week een keuze maakt in het geven een boekenbeurt of een spreekbeurt. Zij mogen natuurlijk nog wel wat langer nadenken over het onderwerp/ het boek.

Volgende week vragen wij de kinderen naar hun keuze en zullen wij een lijst met data opstellen, wanneer de kinderen hun boekenbeurt/spreekbeurt mogen gaan houden. Het lijstje met de data zal hierna per mail aan u verstuurd worden, zodat u op de hoogte bent. In de klas wordt een lijst opgehangen waarop de kinderen tot aan de herfstvakantie hun onderwerp of titel van het boek mogen opschrijven. Bij dubbele onderwerpen/ boeken moeten de kinderen een ander onderwerp/ boek kiezen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.

Vriendelijke groeten,

Juf Jessica & Juf Kitty


Download bijlage
Download bijlage