Data + onderwerp boekenbeurt en spreekbeurt

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

in de bijlage vindt u het overzicht met data + onderwerpen/ titels van de spreek- en boekenbeurten van alle kinderen uit groep 4 en groep 5. N.B. bij enkele kinderen moet nog even samen met u als ouder(s) gekeken worden naar de juistheid van het onderwerp/ het gekozen boek en evt. een aanpassing/ aanvulling doorgegeven worden. Bij voorbaat dank!

Vriendelijke groeten,

Jessica Peeters


Download bijlage