Deze week in de Bode: Opendeurdag basisschool De Blokwei 16 oktober.

"Animo voor veilige wijkschool neemt toe

16 oktober: Opendeurdag basisschool De Blokwei

‘Nieuwe’ ouders van harte welkom
KPO Basisschool De Blokwei stelt op donderdag 16 oktober zijn deuren open voor ‘nieuwe’ ouders. Vaders en moeders die willen kennismaken met de wijkschool kunnen dan een kijkje nemen en sfeerproeven. Een medewerker is die dag beschikbaar voor een rondleiding en om vragen te beantwoorden. Aansluitend kunnen belangstellenden eventueel hun kind(eren) inschrijven of hiervoor een afspraak maken. Zowel ouders van kinderen die nog niet naar school gaan zijn als ouders van reeds schoolgaande kinderen (die bijvoorbeeld overwegen te switchen van basisschool), zijn van harte welkom.

Groeiende belangstelling
De Blokwei is een Roosendaalse basisschool met een echte buurtfunctie. De school ligt veilig gelegen tussen de huizen en is al jaren een vertrouwd baken in de nabijheid van de Hulsdonksestraat en het Franciscus Ziekenhuis. Interim-directeur Kees Boeren: “Wij merken aan het aantal inschrijvingen dat de belangstelling voor De Blokwei toeneemt. Wekelijks mogen we nieuwe leerlingen verwelkomen. Wat de ouders aanspreekt? Je ziet dat mensen de kleinschaligheid, het veilige imago en ­– niet te vergeten – toetsresultaten belangrijk vinden en waarderen. Zowel op de Cito-eindtoets als op de tussentoets scoort onze school bovengemiddeld goed.”

Splitsing kleutergroep
Vooral het aantal kleuters neemt toe. Boeren vervolgt: ”De nieuwe aanwas betekent dat we in januari 2015 van een combinatiekleuterklas kunnen overgaan op twee aparte groepen. Voor de leerkrachten betekent dat enige ontlasting en de leerlingen – om wie het natuurlijk allemaal draait – krijgen nog meer aandacht. En dat vinden ouders zeer prettig.”

Meer informatie
Interesse om als ouder(s) nader kennis te maken met De Blokwei? Dan staat op donderdag 16 oktober as. vanaf 9.00 tot 15.00 uur de deur voor u open aan de Boulevard Antverpia 9A in Roosendaal. KPO Basisschool De Blokwei is bereikbaar op telefoonnummer 0165 - 540845. Meer informatie leest u op www.deblokweikpo.nl ."

 

Kees Boeren.