Dictee + taaltoets groep 4 na de kerstvakantie

Beste ouders,

het dictee van blok 4 (en ook de taaltoets, maar hier krijgen de leerlingen nog geen huiswerk voor. Zit verwerkt in de weektaak) vindt in de eerste week na de kerstvakantie plaats. De kinderen hebben al hard geoefend. Zo nodig kan uw zoon/dochter in de kerstvakantie kort de woordjes nog eens herhalen. Maar verder ook vooral: vakantie houden!

Met vriendelijke groet,

Jessica Peeters & Hilde Mensen, leerkrachten groep 3-4