Groep 4: aangepaste brief huiswerk spelling_blok 5

Beste ouders/ verzorgers,

dankzij een oplettende ouder ben ik erachter gekomen dat er een foutje in de brief van de spellingafspraken behorend bij blok 5 geslopen is.

Bij afspraak R3 stond per ongeluk de afspraak van K3. Dit foutje is ontstaan door een foutieve link in het spellingprogramma wat wij in de klas gebruiken. Hierover heb ik meteen een bericht naar de uitgeverij gestuurd.

In de bijlage vind u de aangepaste brief met de juiste spellingafspraak.

Vriendelijke groeten,

Jessica Peeters


Download bijlage