Groep 4: spellingafspraken blok 3

Beste ouders/ verzorgers,

in de bijlage vindt u de spellingafspraken behorend bij: blok 3. Ter verduidelijking: het is geen verplichting de spellingafspraken en bijbehorende woordjes te oefenen thuis. Als creeëren wij enkel de mogelijkheid.

Vriendelijke groeten,

Juf Jessica en juf Simone


Download bijlage