Hulp spooktocht groep 8 (donderdag 23 juni 2016)

Beste ouders,

Ieder schooljaar is er als afsluiting van de basisschool het kamp van groep 8. Een onderdeel van het kamp is de spooktocht. Via deze weg willen wij vragen of er ouders zijn uit groep 8 maar ook al uit jongere groepen die deze avond zouden, willen meehelpen? Dit houdt in dat u meehelpt met de tocht uit te zetten en zorgen voor de benodigde "schrikeffecten" tijdens de tocht. Dit schooljaar is de spooktocht op donderdag 23 juni, graag vragen wij u reactie te geven voor 5 juni i.v.m. de organisatie.

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,

Juf Etske, Juf Kim, Meneer Davey en juf Angela