Laatste week: doorgeven onderwerp spreekbeurt + titel boek boekenbeurt en overige informatie

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Spreekbeurt/ boekenbeurt:

A.s. week is de laatste week dat uw zoon/dochter zijn/ haar onderwerp voor de spreekbeurt of titel van het boek voor de boekenbeurt door kan geven. T.a.v. het maken van de spreek- of boekenbeurt: dit zal thuis moeten gebeuren. In zeer uitzonderlijke gevallen (computer stuk en geen andere mogelijkheid) zal er op school, buiten schooltijd om, een mogelijkheid gecreeërd kunnen worden om hieraan te werken door de leerling. Dit wordt enkel toegestaan in direct overleg tussen de ouder(s) en de leerkracht(en), niet via de leerling.

Proefwerk aardrijkskunde (voor gr. 5):

in de bijlage van de mail over de toetsdatum is helaas een foutje geslopen, Dit moet natuurlijk zijn: 10.11.2015.

Vriendelijke groeten,

Jessica Peeters