MR ouder gezocht!

 

Beste ouders, verzorgers,

 

De Blokwei is een school waar veel ouders hun beste beentje voorzetten om samen met de leerkrachten te zorgen dat onze kinderen het beste onderwijs krijgen. Dat kan alleen door uw steun; zo zijn ouders actief in de Oudervereniging en in de Medezeggenschapsraad (afgekort: MR).Voor de MR hebben we ouders nodig die mee willen denken, mee willen beslissen en ideeën willen aandragen, met als doel een goede school voor onze kinderen.

De MR komt ongeveer zeven keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. De MR bestaat uit een gelijk aantal leerkrachten en een aantal ouders. Als MR moeten we vooruit kijken; dat is ook de reden dat we ons nu in deze nieuwsbrief  onder uw aandacht willen brengen. In het schooljaar 2017/2018 neemt André van Loon (secretaris van de MR) afscheid van de MR omdat zijn dochter dan de Blokwei gaat verlaten. Wij willen graag tijdig een goede opvolging regelen en willen u daarom vragen om na te denken of MR-lid worden iets voor U is.

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar dus u kunt altijd een vergadering bijwonen om de sfeer te proeven. Er is veel informatie beschikbaar over de MR en wat het precies inhoudt. Een eerste indruk krijgt u als u naar de site www.infowms.nl gaat.

Maar ook uit de eerste “Blokwei”-hand kunt u alle informatie krijgen. André van Loon is altijd bereikbaar om u hierover verder te informeren:

Bellen:   06-48960047

Mail:      andrevanloon@kpnmail.nl

 
De volgende MR vergadering is op maandagavond 14 november. Mocht u eens een MR vergadering willen bezoeken om te kijken of het iets voor u is, bent u van harte welkom tijdens de volgende MR vergadering. U kunt zich daarvoor aanmelden op bovenstaand emailadres.

Namens de MR

André van Loon