Nieuwsbrief de Blokwei

Beste ouder(s), verzorger(s),


In de bijlage vindt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Alvast veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Karin Goverde

Directeur de Blokwei


Download bijlage