Nieuwsbrief februari

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van februari.

Veel leesplezier toegewenst!

 

Met vriendelijke groet,


Karin Goverde

Directeur de Blokwei


Download bijlage