Ouder klankbordgroep maandag 10 november a.s. half 8

Dag beste ouders,

 

Maandag 10 november is er weer de eerstvolgende en mijn laatste...klankbordgroepbijeenkomst.

Van half 8 tot half 9 in de personeelskamer.

U bent weer welkom.

Dit uur zal ook de medezeggenschapsraad aansluiten.

 

Groet.

 

Kees Boeren.