RAAK! vakantie

Beste ouders/verzorgers,

De kinderen hebben afgelopen maandag op school weer een brief van RAAK mee gekregen. Deze brief gaat over een RAAK dag in de meivakantie.
In de bijlage zit nogmaals de brief.
Kinderen die zich voor deze dag willen opgeven, mogen uiterlijk morgenochtend de brief inleveren bij hun groepsleerkracht.

Met vriendelijke groet,
Juf Steffie


Download bijlage