Spellingafspraken blok 1: groep 4 en groep 5

Beste ouders/verzorgers,

Vorige week zijn wij in de groepen 4 t/m 8 (weer) gestart met de spellinglessen. Ieder blok komen er 5 spellingafspraken aan bod, waar woordjes bij horen. Over een week krijgen de kinderen een signaaldictee. Dan wordt gekeken wat de kinderen al weten van de spellingafspraken. Een week later volgt het controledictee. We kijken dan of de kinderen alle spellingafspraken nu goed beheersen. Uw kind mag de spellingafspraken en woordjes thuis doorlezen/ leren, maar dit is géén verplichting! Dit kan hij/ zij doen via deze site:

http://www.skowf.nl/nicolaas/thuis-oefenen/spellingkaarten.html 

De volgende spellingafspraken horen bij blok 1:

Groep 4: K1, K2, K3, W1, W2

Groep 5: K7, W1, W2, R5, R8

Zoals uitgelegd op de informatieavond, bekijken wij momenteel de optie om (opnieuw) met een speciale overhoor-website: wrts.nl, te gaan werken, zodat de kinderen de woordjes thuis kunnen flitsen en natypen. Wederom: dit is geen verplichting. Als dit is opgestart, ontvangt u hier t.z.t. een informatiebrief over via MijnSchool Info.

Met vriendelijke groet,

Juf Jessica. Simone & Kitty