Spellingafspraken blok 3: groep 4 en 5 + informatiebrief wrts.nl

Beste ouders/verzorgers,

De volgende spellingafspraken horen bij blok 3:

Groep 4: K7, K8, R1, W5a, W6a

Groep 5: K17, R10, R11, W5a, W6a

De kaarten zijn te vinden op: http://www.skowf.nl/nicolaas/thuis-oefenen/spellingkaarten.html

In de bijlage vindt u een informatiebrief over het gratis oefenen van de spellingwoordjes/ - afspraken via www.wrts.nl. Dit oefenen is geheel vrijblijvend.

 

Met vriendelijke groet,

Juf Jessica, Kitty, Catharine & Inge


Download bijlage