Spellingafspraken blok 6: groep 4 en groep 5

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij een overzicht van de spellingafspraken, behorend bij blok 6:

Groep 4: K13, K14, K15, W3, W9

Groep 5: K18, K19, R11, W11, W12

De dictees, signaal- en controledictee, vallen in week 12 en 13. Uw zoon/dochter zal binnenkort ook een herhalingsdictee krijgen, waarbij gekeken wordt welke spellingafspraken uw zoon/dochter nog kent en beheerst.

Zie voor de spellingafspraakkaarten: http://www.skowf.nl/nicolaas/thuis-oefenen/spellingkaarten.html 

Met vriendelijke groet,

Juf Jessica en juf Simone

P.s. Het oefenen via WRTS is (tijdelijk) stopgezet. In een komende vergadering worden er teambreed nieuwe afspraken gemaakt t.a.v. het oefenen van spellingwoorden en -afspraken.