Spellingafspraken groep 4 en 5: blok 8

Beste ouders/verzorgers,

We zijn bij spelling weer al van start gegaan met het laatste blok van spelling: blok 8.

De volgende spellingafspraken komen in het dictee voor:

Groep 4: R6, R7, R8, W7, W8

Groep 5: K21, W5, W7, R11, R16

U kunt de spellingkaarten en -woorden vinden op:

http://www.skowf.nl/nicolaas/thuis-oefenen/spellingkaarten.html 

Richtlijn wanneer de dictees worden afgenomen (dit kan echter verschuiven):

- donderdag 25 juni signaaldictee blok 8

- donderdag 2 juli controledictee blok 8

Hierna volgt nog een einddictee van de blokken 7 en 8.

 

Met vriendelijke groet,

Juf Jessica & juf Simone