Spreekbeurten groep 3 & 4

Beste ouders/ verzorgers,

in deze tweede helft van het schooljaar worden de spreekbeurten gepland. Bijgevoegd vindt u 2 documenten:

- de lijst met data waarop uw zoon/dochter is ingedeeld

- een begeleidende brief met informatie t.a.v. de spreekbeurt (tips, waar wordt op gelet etc.)

Let op: op de klassendeur van groep 3/4 wordt vanaf morgen een lijst gehangen waarop u of uw zoon/ dochter het onderwerp van de spreekbeurt kan noteren. Een onderwerp kan maar 1 keer gekozen worden. Staat het onderwerp er al op, dan is een andere keuze noodzakelijk.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van beide documenten, stel deze gerust!

Met vriendelijke groet,

Juf Jessica & Juf Hilde


Download bijlage
Download bijlage