Stijgende belangstelling voor onze buitenschoolse opvang Blokwei/SKOWB: op naar meer Kinderopvang?!

Beste Ouders,

De buitenschoolse opvang (bso) gaat boven verwachting heel goed.
We hebben in totaal 19 inschrijvingen nu.

De kinderen die deelnemen komen uiteraard op verschillende tijden.

Om u te informeren hierbij een overzicht van het gemiddelde bezoek per dag, op dit moment, waarbij opgemerkt dat de voorschoolse opvang (vso) in ontwikkeling is en de naschoolse opvang op koers ligt:

Maandag   >>  vso 2         en >> nso  6 tot 8 kinderen;
Dinsdag     >> vso 2 tot 3  en >> nso  8 tot 10 kinderen;
Woensdag  >> vso 1 tot 2  en >> nso  3 kinderen;
Donderdag >> vso 2          en >> nso  8 tot 12 kinderen;
Vrijdag       >> vso 1 tot 2  en >> nso  1 tot 3 kinderen.

Een mooi resultaat voor dit moment.

Het overblijven tussen de middag (tso) loopt zoals al tijden naar ieders wens.

Marjolijn Verhaar van de Stichting Kinderopvang West Brabant (SKOWB) zal met Karin Goverde als zij weer begint contact opnemen om te onderzoeken of op termijn deze Stichting op de Blokwei ook het aanbod voor kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) of peuteropvang (2 tot 4 jaar) kan/mag organiseren als daar behoefte bij de ouders voor is.

Een prima plan voor onze school,

mooi weekend,

Kees Boeren.