Toets aardrijkskunde hfdst. 2: dinsdag 10.11.2015

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

zie bijlage. De toetsdatum staat per toets altijd op het whitebord in de klas. Ook liggen er standaard extra samenvattingen in de klas, mocht uw zoon/ dochter deze onverhoopt kwijtraken.

Vriendelijke groeten,

Juf Jessica


Download bijlage