Woordenschat Nieuwsbegrip

Beste ouders/ verzorgers,

allereerst de beste wensen!

Zoals eerder aan u geïnformeerd is, zou er na de kerstvakantie gestart worden met een verplichte huiswerkopdracht voor uw zoon/ dochter, namelijk 'Woordenschat' op de site: Nieuwsbegrip. Uw zoon/dochter heeft enkele weken voor de kerstvakantie al een inlognaam + wachtwoord meegekregen, zodat hij/ zij hier vast mee kon oefenen. Dit wordt nu verplicht. De opdracht neemt (gemiddeld gezien) 5 minuten in beslag.

Iedere woensdag controleert de leerkracht of uw zoon/ dochter de woordenschatoefening van de week ervoor heeft gemaakt. Is deze niet af, dan moet de opdracht na schooltijd alsnog gemaakt worden. Om de 4 weken volgt verder een kleine toets om te zien of uw zoon/dochter de woorden goed genoeg beheerst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijlage in deze brief die eerder dit jaar aan de groepen 5 t/m 8 verstuurd is.

Vriendelijke groeten,

Juf Jessica

Juf Catharine

Juf Kitty

LIO-juf Inge


Download bijlage