Zwangerschapsverlof juffrouw Jessica

Beste ouder(s)/verzorger(s),


Graag informeer ik u over het volgende:

Zoals u weet was gepland dat juffrouw Jessica m.i.v. maandag 24 februari met zwangerschapsverlof gaat.

Op advies van medici is besloten dat zij al iets eerder met verlof gaat, te weten a.s. dinsdag 18 februari.

Maandag 17 februari a.s. zal zij niet meer voor de groep staan, maar nog wel aanwezig zijn op school i.v.m. de overdracht naar juffrouw Hilde. Juffrouw Jessica zal dan ook afscheid nemen in groep 3-4 van de kinderen.

Maandag 17 februari staat juffrouw Hilde voor de klas, en dinsdag 18 februari eenmalig juffrouw Catharine uit groep 5.

Vanaf maandag 24 februari zal juffrouw Hilde de gehele week voor de groep 3-4 lesgeven, zoals eerder aan u bekend gemaakt.

Wij wensen juffrouw Jessica alvast een fijn zwangerschapsverlof toe.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.

 

 

Met vriendelijke groet,

Karin Goverde

Directeur de Blokwei