Uitnodiging Open Dag op 6 maart

De Blokwei is een betrokken school

 

De Blokwei is een kleinschalige school (±150 leerlingen), die prettig en beschermd midden in de woonwijk ligt.

Voordeel van de kleinschaligheid is dat iedereen elkaar kent. Ook de leerlingen onderling. Leerlingen uit groep 8 weten hoe elke kleuter heet. Doordat we bij activiteiten vaak kinderen uit alle groepen betrekken, wordt dat gestimuleerd. De oudere leerlingen leren zo verantwoordelijkheid te dragen voor de kleintjes, terwijl de jonge leerlingen zich beschermd voelen op deze gezellige school met leuke leerkrachten die goed onderwijs geven, dat aansluit bij wat een kind nodig heeft.

De Blokwei is namelijk een zogenaamde BAS school (bouwen aan adaptief onderwijs). De leerkrachten (een gemixt team van leerkrachten met veel ervaring en leerkrachten met nieuwe kennis) kijken goed wat ieder kind individueel nodig heeft.

Naast de informele contacten hebben we op de Blokwei BLOK gesprekken (Blokwei Leerkracht Ouder Kind) . Gesprekken waarin het kind centraal staat en zowel leerkracht, ouders als kind met elkaar in gesprek zijn met elkaar over de ontwikkeling op school, want samen geven we kleur.

Naast de betrokkenheid bij de kinderen, is de betrokkenheid bij de ouders groot. Ouders voelen zich welkom op school. Vanwege de open sfeer die er op de Blokwei heerst, is de drempel om iets te bespreken heel laag. Je kunt altijd binnenlopen. Andersom zijn veel ouders erg betrokken bij de school. Zo is er een enthousiaste ouderraad, een actieve medezeggeschapschapsraad en een klankbordgroep ouders op de Blokwei.

 

Uitnodiging Open Dag op 25 oktober of 12 maart

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 25 oktober of 12 maart a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 13.15 uur tot 15.15 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Onze leerkrachten en medewerkers vertellen u met alle plezier over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. Een mooie kans om de kinderen en leerkrachten aan het werk te zien en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 19 collega scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.