Aangenaam!

U bent zich aan het oriënteren op een goede basisschool voor uw kind(eren)? Via onze website krijgt u een eerste indruk van onze school.

 

Het onderwijs op De Blokwei is gebaseerd op onze vier belangrijke pijlers: ontwikkelingsgericht, zelfstandig, kleinschalig, vertrouwd. Dit kunt u ook teruglezen bij 'Missie en visie' en 'Onderwijs'.

 

Wij willen u graag laten ervaren hoe De Blokwei in werkelijkheid is door met u een kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens dit gesprek krijgt u De Blokwei 'in bedrijf' te zien! Graag nodigen wij voor het kennismakingsgesprek zowel u als ouder(s)/verzorger(s) uit ,als uw zoon of dochter uit. Wij maken namelijk graag kennis met uw zoon of dochter en willen graag horen hoe uw kind De Blokwei ervaart.

 

Wij verzoeken u het kennismakingsgesprek met de directie te plannen minimaal 3 maanden voor uw zoon of dochter 4 jaar wordt. Tijdens het kennismakingsgesprek zal de directeur van de school, mevrouw Karin Goverde, u ontvangen en u uitleg geven over de onderwijsvisie van De Blokwei. Daarnaast zult u tijdens het kennismakingsgesprek ook een rondleiding krijgen door de school zodat u een idee krijgt van onze dagelijkse gang van zaken en sfeer.

 

Ook hebben wij enkele keren per schooljaar een opendeurmiddag. Een ideaal moment om zo de school zonder afspraak binnen te stappen en de school in de praktijk te zien. U bent van harte welkom! Op onze jaarkalender vindt u de data voor deze middagen.