Goed geregeld

 

Als school werken wij met diverse andere partijen samen om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te regelen.

 

Peuterspeelzaal

 

Op diverse locaties zijn peutergroepen gevestigd van Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR). Onze visie op onderwijs sluit mooi aan op de visie van SPR. Het motto van SPR "samen leren leven” uit zich onder andere in het samen spelen in een uitdagende omgeving, het samen spelend leren met en van elkaar, deskundige begeleiding en zorg op maat. Vanuit Basisschool De Blokwei werken wij nauw samen met de peutergroepen. Wij onderhouden met alle peutergroepen een goed contact. Veel kinderen komen van Peutergroep de Appel/Jeroen Bosch of elders in de omgeving

 

Tussenschoolse opvang

Overblijven moet leuk en gezellig zijn, net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen de kans om tussen de middag rustig te eten, tot rust te komen, hun verhaal te vertellen of zich buiten uit te leven. De primaire taak van een overblijfteam is om simpelweg klaar te staan voor de kinderen. Om kinderen onder verantwoorde begeleiding zichzelf te laten zijn en ook rekening met elkaar te leren houden.

De Stichting Kinderopvang West Brabant (SKOWB) verzorgt, in nauwe samenwerking met de school, het overblijven. Op de school of bij de overblijfcoördinator mevr. E. Tezgel kunt u aanmeldingsformulieren ophalen.

Losse beurten kunt u aanmelden op overblijven@deblokweikpo.nl

 

 

Buitenschoolse opvang

 

De Buitenschoolse Opvang wordt op De Blokwei zeker ook geregeld! Wij bieden u goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar, op BSO De Bloktuin. BSO de Bloktuin is gesitueerd binnen onze basisschool. Op de school of bij de coördinator van de SKOWB kunt u aanmeldingsformulieren ophalen. Behalve naschoolse opvang biedt de school ook voorschoolse opvang. Wij bieden opvang van 7.00 uur ’s ochtends tot 18.30 uur ’s avonds.