Uw kind centraal

Op De Blokwei staat uw kind centraal! Wij bieden onze leerlingen een omgeving waarin ze graag zijn en worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. Zij voelen zich hier veilig en gewaardeerd. Mede dankzij ons onderwijsconcept BAS vindt uw kind op De Blokwei een gestructureerde en stimulerende leeromgeving waarin presteren, samenwerking, maar ook zelfstandig werken aangemoedigd worden. En hechte band met de ouders van onze leerlingen vinden wij zeer belangrijk. Samen met u als ouder werken wij aan het mooiste doel dat er is: het tot bloei en ontwikkeling laten komen van uw kind!