Hun mening telt!

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.
Samen geven we kleur aan de Blokwei!

 

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

 

- ideeën van de kinderen;

- ideeën van de meesters en juffrouwen;

- de leerlingenquête;

- gebruik en inrichting schoolplein;

- veiligheid op weg naar school;

- mogelijke jaaractiviteiten;

- bevindingen over lesmethoden;

- enzovoorts.

 

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.