Uw betrokkenheid als ouder

'Welkom op De Blokwei' geldt niet alleen voor uw kind, maar zeker ook voor u als ouder/verzorger. Uw betrokkenheid bij ons als school wordt zeer op prijs gesteld.

 

We zijn dan ook erg blij met de enthousiaste Ouderraad die samen met het team activiteiten in en rond de school organiseert. Ook is er een Medezeggenschapsraad, waarin ouders op beleidsmatig gebied meedenken over de school en instemming- en adviesrecht hebben.

 

Naast de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad hebben wij op school ook een klankbordgroep met ouders. Deze klankbordgroep geeft adviezen aan de school op allerlei vlakken.

 

Omdat we het erg belangrijk vinden dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun zoon of dochter, voeren we op de Blokwei drieluikgesprekken. Op de Blokwei voeren we drie drieluikgesprekken per schooljaar. Deze gesprekken worden gevoerd tussen u als ouder(s), de leerling en de leerkracht en zijn ervoor bedoeld om samen het beste uit uw kind te kunnen halen om hem of haar zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.