“Wij zijn betrokken”

Onze school is een kleine stadsschool. Onze meneren en juffen hebben veel oog voor ons, maar ook voor de omgeving waarin onze school staat. Onze kleinschaligheid zorgt voor een veilig schoolklimaat en korte communicatielijnen. We hechten veel waarde aan de actieve rol die veel ouders binnen onze school vervullen.

Onder de aandacht

Bekijk het KPO bestuursverslag 2016