Onder de aandacht

Samen geven we kleur

De Blokwei is een kleinschalige school met ongeveer 150 leerlingen aan de rand van het centrum van Roosendaal. Binnen onze vertrouwde omgeving voelen leerlingen zich veilig en gaan leerlingen met plezier naar school.

Verbinden

Verwonderen

Vertrouwen

-