Organisatie

Onze school telt 6 groepen. We kennen de volgende groepsindeling:

Onderbouw: groep 1-2 A en groep 1-2 B

In groep 1 maken de kinderen voor het eerst kennis met de basisschool. Er is veel ruimte voor spel. In groep 2 gaat het spelen geleidelijk over in spelend leren en oriënteren kinderen zich al op cijfers, letters en motorische oefeningen voor het schrijven.

Middenbouw: groep 3-4 en groep 4-5

In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 4 en 5 worden deze vaardigheden steeds verder uitgebreid.

Bovenbouw: groep 6-7 en groep 7-8

In deze groepen moeten de leerlingen de verschillende vaardigheden steeds zelfstandiger kunnen toepassen.

Aan alle leerlingen in een groep wordt volgens het directe instructie model lesgegeven. Elke les verloopt volgens een vast stramien. Al onze leerkrachten zijn daarop getraind. Het directe instructiemodel is onderdeel van het werken volgens het BAS- principe dat onze school kenmerkt.