Kennismaken

U bent zich aan het oriënteren op een goede basisschool voor uw kind(eren)? Via onze website krijgt u een eerste indruk van onze school.

Het onderwijs op De Blokwei is gebaseerd op onze drie belangrijke pijlers: verbinden, verwonderen en vertrouwen. Dit kunt u ook teruglezen bij 'Missie en visie'.

Wij willen u graag laten ervaren hoe De Blokwei in werkelijkheid is door met u een kennismakingsgesprek te plannen. Tijdens dit gesprek krijgt u De Blokwei 'in bedrijf' te zien! Graag nodigen wij voor het kennismakingsgesprek zowel u als ouder(s)/verzorger(s), als uw zoon of dochter uit. Wij maken namelijk graag kennis met uw zoon of dochter en willen graag horen hoe uw kind De Blokwei ervaart.

Wij verzoeken u het kennismakingsgesprek met de directie te plannen minimaal 3 maanden voor uw zoon of dochter 4 jaar wordt. Tijdens het kennismakingsgesprek zal de directeur van de school, mevrouw Evelien Muurmans, u ontvangen en u uitleg geven over de onderwijsvisie van De Blokwei. Daarnaast zult u tijdens het kennismakingsgesprek ook een rondleiding krijgen door de school zodat u een idee krijgt van onze dagelijkse gang van zaken en sfeer.

Ook hebben wij enkele keren per schooljaar een opendeurmiddag. Een ideaal moment om zo de school zonder afspraak binnen te stappen en de school in de praktijk te zien. U bent van harte welkom! Op onze jaarkalender vindt u de data voor deze middagen.

 

Inschrijven op KPO Basisschool de Blokwei?

 

U wilt uw kind aanmelden voor onze school? Daar zijn wij natuurlijk blij mee. Om alle inschrijvingen goed te laten verlopen, volgen wij altijd de onderstaande inschrijfprocedure.

Stap 1: U meldt uw zoon/dochter aan via het aanmeldingsformulier. Bij voorkeur minimaal 4 maanden voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt. Dit formulier kunt u op school krijgen of aanvragen via het contactformulier op deze website.

Stap 2: Een paar weken voordat uw zoon of dochter op school zal beginnen, krijgt u van ons (telefonisch) een uitnodiging voor een informatie- en/of intakegesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden met de directeur van de school of met één van de leden van het managementteam.

Stap 3: Als u kiest voor een KPO-school, dan bekijken we, tijdens dit informatiegesprek, samen met u of wij uw zoon/dochter alle noodzakelijke ondersteuning kunnen bieden. Is dat niet het geval, dan geven wij aan welke school deze ondersteuning wel biedt of adviseren wij een speciale school. In onze schoolgids en op de website van het samenwerkingsverband (www.po3002.nl) leest u welke ondersteuning wij kunnen bieden en welke kinderen wij kunnen opvangen. (zie ook Schoolondersteuningsprofiel op onze website)

Stap 4: Na dit gesprek wordt de aanmelding van uw kind besproken met ons zorgteam. Na akkoord van dit team wordt de inschrijving definitief.Na inschrijving ontvangt uw zoon of dochter een uitnodiging voor vijf oefenmomenten. Deze zullen plaatsvinden voorafgaand aan de eerste schooldag. Zo krijgt uw kind alvast een beeld van onze school en kan het kennismaken met zijn of haar klasgenootjes.

Stap 5: Uw zoon/dochter kan vervolgens op de afgesproken eerste schooldag definitief beginnen. Ongetwijfeld het begin van een mooie en leerzame schooltijd!

Heeft u vragen over de inschrijving of de te volgen stappen? Neemt u dan even contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Passend onderwijs uitgelegd:

https://www.youtube.com/watch?v=poApoy-QV3Y

 

 

 

Schooltijden

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

Dinsdag

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30- 12.15 uur / middag vrij

Donderdag

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 - 12.00  / middag vrij

08.30 - 12.00  / 12.30 - 14.30 uur

 

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen komen dan zelfstandig naar de klas voor de inloop. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. Tussen de middag eten de kinderen op school. Om 14.30u zijn de kinderen uit. 

Natuurlijk mag u uw 4-jarige tijdens de eerste paar weken op school tot in de klas brengen. Maar wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zelfstandigheid ontwikkelen. Daarom komen alle kinderen vanaf groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

Peuterspeelzaal

Op diverse locaties in Roosendaal zijn Kober peutergroepen gevestigd.  Zo ook op de Blokwei. Onze visie op onderwijs sluit mooi aan op de visie van Kober. Op Basisschool De Blokwei werken wij nauw samen met de Kober peutergroep De Blokwei. Daarnaast onderhouden we contact met externe peutergroepen. Er komen namelijk ook regelmatig kinderen van peutergroepen elders in de omgeving. 

Tussen- en Buitenschoolse opvang

De Buitenschoolse opvang wordt op de Blokwei zeker goed geregeld! Wij werken samen met de naast gelegen professionele kinderopvang De Blokkentrein voor kinderen van 0-13 jaar. Op de school of bij de Blokkentrein kunt u informatie ophalen. Daarnaast gaan er vanuit onze school ook kinderen naar Kreukelz, Domino's en andere externe BSO's. 

Altijd op zoek naar verbetering

Samen met u als ouder werken wij aan het mooiste doel dat er is: het tot bloei en ontwikkeling laten komen van uw kind! Onderwijskwaliteit is daarbij van groot belang. En wat dat betreft is De Blokwei een school 'in beweging'. Wij vinden dat werken aan kwaliteit nooit ophoudt en staan open voor veranderingen. We zijn steeds vernieuwend bezig, zonder de goede zaken uit het oog te verliezen. Het BAS-concept biedt ons als school de gelegenheid om structureel te werken aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Alles is erop gericht onze leerlingen zoveel mogelijk maatwerk te bieden tijdens hun ontwikkeling.

Hoe werken wij verder aan onze kwaliteit 
Het BAS-concept is niet de enige manier waarop wij aan onze kwaliteit werken. Er zijn nog vele andere manieren. Zo werken wij met een leerlingvolgsysteem dat leerkrachten goed inzicht geeft in de vorderingen van hun leerlingen. Zo kunnen zij, waar nodig samen met de intern begeleider, hun instructie aanpassen en eventuele achterstanden oppakken. Bovendien vindt er jaarlijks een interne audit plaats om de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau in beeld te brengen. Ook daarmee kunnen wij gericht werken aan verbetering. Uiteraard vinden we het ook erg belangrijk om te weten wat de ouders, onze leerlingen en onze teamleden vinden van de kwaliteit van De Blokwei. Daarom houden we minimaal eens per vier jaar tevredenheidspeilingen. De uitslagen hiervan vormen mede de uitgangspunten voor ons toekomstige beleid. Wij zijn er trots op dat onze school momenteel het basisarrangement van de Onderwijsinspectie heeft. Dit betekent dat de Inspectie vertrouwen heeft in onze onderwijskwaliteit.

Toekomstvisie
Natuurlijk kijken wij als school verder dan het lopende schooljaar. In het schoolplan hebben we diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd zodat we ook de komende jaren onze onderwijskwaliteit versterken. Uiteindelijk leidt dit alles tot ons belangrijke einddoel; uw kind professioneel en inspirerend onderwijs geven.

Klik hier voor de speciale nieuwsbrief over de tevredenheidspeilingen 2015-2016. 
Klik hier voor het laatste onderzoek van de Onderwijsinspectie.