Onderwijs

Op De Blokwei staat uw kind centraal! Wij bieden onze leerlingen een omgeving waarin ze graag zijn en worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. Zij voelen zich hier veilig en gewaardeerd. Op De Blokwei vinden kinderen een gestructureerde en stimulerende leeromgeving waarin presteren, samenwerking, maar ook zelfstandig werken aangemoedigd worden.

Optimale samenwerking

Op onze school is een goede samenwerking binnen het team, tussen onze leerlingen onderling en met hun ouders essentieel. De persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal, zowel op het gebied van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen, als op het gebied van hun sociale vaardigheden.

BAS

Om dit te bereiken hebben we voor het BAS-concept (Bouwen aan een Adaptieve School) gekozen. Dit betekent onder andere dat we handelingsgericht werken, de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld hebben (groepsoverzichten) en er middels onze groepsplannen invulling aan geven. Door met gedifferentieerde instructiemomenten te werken, kunnen we ‘onderwijs op maat’ bieden. Belangrijk hierbij is dat onze leerlingen zelfstandig kunnen werken. Dit is dan ook een vaardigheid waaraan we veel aandacht besteden. Zo ontstaat een leeromgeving die rekening houdt met de mogelijkheden van kind en school.