Missie en visie

De kinderen van nu stappen in een samenleving die geen moment stilstaat. Zoekende naar de juiste basisschool voor uw kind zult u dan ook ongetwijfeld uitkijken naar een school die uw kind voorbereidt op de 21ste eeuw.

Vanuit onze kleinschalige school laten wij onze leerlingen uitgebreid kennismaken met de wereld om ons heen. We gebruiken onderwijsmethoden die het maximale uit ieder kind halen, juist door de onderlinge verschillen te respecteren. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich stuk voor stuk optimaal. Zowel op het gebied van taal, lezen en rekenen als op het gebied van sociale vaardigheden.

Onze vier pijlers:

Ontwikkelingsgericht

Als BAS-school bieden wij onderwijs dat de leerlingen prikkelt en uitdaagt op hun eigen niveau en zo aansluit op de mogelijkheden van ieder individueel kind. De persoonlijke ontwikkeling van de leerling staat daarbij centraal: op kennisgebied en op het gebied van sociale vaardigheden.

Zelfstandig

Ons centrale uitgangspunt is dat ieder kind mag zijn wie het is en de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Leerlingen krijgen de gelegenheid om zelf oplossingen te zoeken, zelfstandig te werken en om verantwoordelijkheid te nemen.

Kleinschalig

Ons team heeft oog voor de leerlingen, maar ook voor de omgeving waarin onze school staat. Onze kleinschaligheid zorgt voor een veilig klimaat binnen de school en heldere communicatie met de leerlingen en hun ouders.

Vertrouwd

Bij ons heerst een sfeer waarin jonge kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. Wij zijn een kleine stadsschool waar iedereen elkaar kent. Bij ons ervaart uw kind geborgenheid en veiligheid. Dit prettige gevoel maakt dat onze leerlingen goed in staat zijn tot leren.


U heeft een kind in de basisschoolleeftijd? En u zoekt een kleinschalige school met oog voor uw kind en aandacht voor de toekomst? Op De Blokwei helpen wij uw kind graag bij zijn of haar ontwikkeling.