Missie en visie

Inleiding

De Blokwei is een kleinschalige school met ongeveer 150 leerlingen aan de rand van het centrum van Roosendaal. Binnen onze vertrouwde omgeving voelen leerlingen zich veilig en gaan leerlingen met plezier naar school.

Op De Blokwei wordt doelgericht onderwijs gegeven in units, waarbij leerlingen aan de hand van het leerdoel en succescriteria hun eigen leren monitoren en evalueren. We bieden samenhangend, thematisch onderwijs in een taalrijke leeromgeving, waarbij leerlingen zelfstandig leren en leren van en met elkaar met hun leerkracht als coach. Leerlingen ervaren intrinsieke motivatie en betrokkenheid.

Binnen onze professionele zorgstructuur, die zich kenmerkt door vroeg signalering en multidisciplinair overleg, realiseren we een effectieve en betrokken samenwerking tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en andere professionals of betrokkenen. 

Missie

Onze leerlingen vertrouwen op zichzelf en anderen: Elk kind heeft een eigen talent. Wij geven onze leerlingen het vertrouwen in zichzelf en anderen, met hun leerkracht als coach, om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Visie

Onze leerlingen ontwikkelen door verbinding: Wij geven onze leerlingen stapsgewijs handvaten in verbinding, verwondering en vertrouwen in zichzelf en anderen. Zo bieden wij ieder kind de ruimte in ontwikkeling van zijn of haar eigen talent. 

 

Onze drie pijlers:

Verbinden

Elk kind verbindt: Elk kind is anders. Daarom verbinden we alle betrokkenen, van ouder tot kind, school, instanties en opvang, met elkaar. Zo kan het kind zich optimaal ontwikkelen op het gebied van persoonsvorming en leerontwikkeling. Het eigen (leer) plezier staat daarbij centraal. Het kind is eigenaar van het eigen leerproces en kan aangeven wat het nodig heeft om persoonlijke (leer) doelen te behalen.

Verwonderen

Elk kind verwondert zich over zijn of haar kunnen: Wij geven onze leerlingen de mogelijkheid te ontdekken wat hem of haar (leer) plezier geeft. Als zij hun talent weten of leerstijl kennen, ontwikkelen en verwonderen ze zichzelf. Onze leerkrachten geven stapsgewijs de benodigde handvaten aan hen als coach in deze ontwikkeling.

Vertrouwen

Elk kind vertrouwt in zichzelf en anderen: Onze leerlingen groeien en ontwikkelen zich optimaal verder. Met plezier vertrouwen zij, in onze kleinschalige schoolomgeving, steeds meer op hun eigen keuzes en op anderen. Binnen én buiten de schoolmuren, van ouder tot leraar en in samenwerking met verschillende organisaties.

Uitleg

De kernwaarden kunnen opeenvolgend van elkaar worden gelezen. Het is een stappenplan, waarbij de stappen trapsgewijs kunnen worden gezien. Het kind is eerst nog afwachtend, legt daarna verbinding met zijn plezier en verwondert zichzelf. De volgende stap is het vertrouwen. Hoewel de kernwaarden trapsgewijs zijn vormgegeven, kunnen de kernwaarden ook als een soort cirkel worden beschouwd. Het kind kan van vertrouwen weer opnieuw gaan verbinden en groeit zo steeds verder, met zijn eigen leraar als coach.


U heeft een kind in de basisschoolleeftijd? En u zoekt een kleinschalige school met oog voor uw kind en aandacht voor de toekomst? Op De Blokwei helpen wij uw kind graag bij zijn of haar ontwikkeling.